22/04/2024

Thông báo về việc tuyển dụng giảng viên cơ hữu đợt 2 năm 2024 làm việc tại Hà Nội

26/03/2024

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp 2022 (khảo sát năm 2023) của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

20/03/2024

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tuyển dụng giảng viên cơ hữu năm 2024 làm việc tại Hà Nội

13/03/2024

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023

Căn cứ Quyết định số 328/QĐ-HV ngày 11/03/2024 của Giám đốc Học viện về việc công nhận kết quả tuyển dụng kỳ xét tuyển viên chức […]
27/02/2024

Thông báo về việc triệu tập ứng viên trúng tuyển vòng 1 tham gia xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

23/02/2024

Thông báo kết quả xét tuyển vòng 1, tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

24/01/2024

Thông báo về việc kéo dài thời gian tiếp nhận đăng ký tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

24/11/2023

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023

16/11/2023

Viện Kinh tế Bưu điện thông báo tuyển dụng

13/11/2023

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2023