Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Giảng viên Học viện được vinh danh tại Lễ công bố thưởng công trình toán học năm 2015
31/05/2016
Chương trình trao đổi học viên cao học với trường Đại học Aizu – Nhật Bản
01/06/2016

Ngày 25/5/2016, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã ký Quyết định số 879/QĐ-BTTTT về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
cong HV
Theo Quyết định, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thực hiện chức năng đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, tư vấn và chuyển giao công nghệ.

Học viện là đơn vị sự nghiệp có thu, được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định hiện hành của Nhà nước, của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư và được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Học viện được quyền tự chủ và chịu trách nhiệm xã hội theo quy định của Nhà nước, của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy hoạch, kế hoạch phát triển Học viện, tổ chức các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, tài chính, quan hệ quốc tế, tổ chức và nhân sự.

Học viện tự thu, chi tài chính, đầu tư phát triển các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định của pháp luật; quyết định mức thu học phí tương ứng với điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo đối với chương trình đào tạo chất lượng cao và các quy định về tự chủ tài chính đối với Học viện. Học viện được quyền chủ động xây dựng và quyết định mức thu học phí, lệ phí tuyển sinh nằm trong khung học phí, lệ phí tuyển sinh do Chính phủ quy định và phải được công bố công khai cùng thời điểm với thông báo tuyển sinh.

Cũng theo Quyết định, cơ cấu tổ chức của Học viện bao gồm: Hội đồng Học viện; Ban Giám đốc Học viện, các đơn vị chức năng; các đơn vị đào tạo trực thuộc Học viện; Các tổ chức khoa học và công nghệ; tổ chức phục vụ, cung cấp dịch vụ đào tạo, tư vấn, chuyển giao công nghệ, sản xuất, kinh doanh và cơ sở Học viện tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện còn quy định cụ thể về các hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ và hoạt động hợp tác quốc tế.

Trước đó, ngày 04 tháng 02 năm 2016 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 222/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

31/5/2016

1675 lượt xem