7 ứng viên được đề nghị Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư/Phó Giáo sư năm 2021

Thông báo V/v kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021
29/11/2021
FPT Techday 2021 – Tái thiết toàn diện, Bứt phá trong Bình Thường Xanh
29/11/2021

Ngày 24/11-25/11 vừa qua, Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã họp xét duyệt các ứng viên đề nghị Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư/Phó Giáo sư năm 2021.

Trong tổng số 9 ứng viên đề nghị, Hội đồng đã xem xét năng lực, hồ sơ và thông báo kết quả: 7/9 ứng viên đạt tiêu chuẩn, trong đó 3 ứng viên đạt tiêu chuẩn xét Giáo sư và 4 ứng viên đạt tiêu chuẩn xét Phó Giáo sư.

STT Họ và tên ứng viên Chức danh đăng ký (GS/PGS) Ngành, chuyên ngành Nơi làm việc
1 Phạm Ngọc Anh GS Ngành Toán học

Chuyên ngành Toán ứng dụng

Học viện Công nghệ BCVT
2 Võ Nguyễn Quốc Bảo GS Ngành Điện tử
Chuyên ngành Điện tử – Viễn thông
Học viện Công nghệ BCVT
3 Trần Công Hùng GS Liên ngành Điện – Điện tử
-Tự động hoá;

Chuyên ngành Điện tử

Học viện Công nghệ BCVT
4 Hoàng Xuân Dậu PGS Ngành Công nghệ thông tin

Chuyên ngành Khoa học máy tính

Học viện Công nghệ BCVT
5 Ngô Quốc Dũng PGS Ngành Công nghệ thông tin

Chuyên ngành An toàn thông tin

Học viện Công nghệ BCVT
6 Trần Trung Duy PGS

Ngành Điện tử

Chuyên ngành Điện tử – Viễn thông

Học viện Công nghệ BCVT
7 Nguyễn Văn Thuỷ PGS Ngành Điện tử

Chuyên ngành Điện tử – Viễn thông

Học viện Công nghệ BCVT

Được biết, từ ngày 30/12/2021 -21/01/2022, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành sẽ họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021.

2498 lượt xem