20.000 USD từ Quỹ tài trợ Motorola Foundation sẽ được tài trợ cho các hoạt động Nghiên cứu và Đào tạo của Học viện

Hội thảo “Xây dựng các dự án hợp tác nghiên cứu và phát triển giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Samsung”
29/04/2016
Nhanh chóng triển khai các nội dung của thỏa thuận hợp tác đã được ký kết với VNNIC và VIện CNTT – Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
05/05/2016

Ảnh minh họa

Quỹ Motorola Foundation đã tài trợ cho Học viện 20.000 USD thông qua Chương trình học bổng Motorola và gây quỹ cho các hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục công nghệ thông tin, chương trình được thực hiện trong năm 2016.

Quỹ Motorola Foundation là một tổ chức phi chính phủ thuộc Công ty Motorola Solations, Hoa Kỳ hoạt động với mục tiêu đem lại lợi ích cho cộng đồng thông qua các chương trình hỗ trợ giáo dục và nghiên cứu, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

Với mục tiêu tăng cường các hoạt động nghiên cứu lĩnh vực Công nghệ thông tin trong sinh viên và tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận các cơ sở vật chất nghiên cứu tiên tiến, hiện đại, phù hợp qua đó hỗ trợ việc nghiên cứu đạt chất lượng cao. Dự án sẽ tập trung vào các hoạt động: Tài trợ kinh phí cho các nhóm được phê duyệt đề tài nghiên cứu; Trao thưởng nhóm nghiên cứu có công trình được đánh giá cao nhất; Cấp học bổng cho sinh viên… Dự án sẽ mở ra nhiều cơ hội học tập và nghiên cứu cho sinh viên hệ đại học và sau đại học của Học viện.

04/05/2016

1496 lượt xem