VNPT Technology tuyển dụng hơn 500 kỹ sư và 30 cộng tác viên năm 2016

VNPT Technology tuyển dụng hơn 500 kỹ sư và 30 cộng tác viên năm 2016
05/10/2016
TUYỂN DỤNG Công chức loại C làm việc tại Cục Công nghệ tin học Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
06/10/2016

VNPT Technology là đơn vị chủ lực của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trong lĩnh vực công ngệ, sản xuất công nghiệp bưu chính viễn thông, CNTT, truyền thông và nội dung số,…

Để tạo nguồn lực đáp ứng nhu cầu nhân sự cho chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty, Công ty cần tuyển dụng kỹ sư khối nghiên cứu phát triển với nhiều chức danh được mô tả tại Phụ lục đính kèm. Cụ thể:

VNPT telo

Thông tin tuyển dụng chi tiết

4011 lượt xem