VNPT Nghệ An thông báo tuyển dụng lao động

Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện – CTIN thông báo tuyển dụng tại Hà Nội
21/03/2017
Thông báo về việc thu hồ sơ xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập Học kỳ 2 năm học 2016 – 2017
21/03/2017

Viễn thông Nghệ An (VNPT Nghệ An) là đơn vị kinh tế trực thuộc Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam – VNPT, có chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh và phục vụ chuyên ngành Viễn thông – Công nghệ Thông tin trên địa bàn Tỉnh Nghệ An.

Hiện nay, VNPT Nghệ An đang có nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ đại học trở lên vào làm việc với các vị trí, chức danh, số lượng và yêu cầu như sau:

I. Yêu cầu, vị trí tuyển dụng, địa điểm làm việc, số lượng:

1.  Yêu cầu chung:

– Tuổi đời dưới 40 tuổi với nam và nữ (Trường hợp đặc biệt có thể xem xét).

– Có đủ điều kiện về sức khoẻ để đáp ứng yêu cầu công việc;

– Nhiệt tình và trách nhiệm cao đối với công việc được giao;

– Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm (khi cần);

– Có khả năng nắm bắt nhanh công việc, công nghệ mới;

– Cam kết phục vụ lâu dài (ít nhất 03 năm) tại các đơn vị được phân công công tác.

2.  Vị trí tuyển dụng, yêu cầu cụ thể, địa điểm làm việc, số lượng: 

2.1. Kỹ sư ĐTVT:

– Số lượng: 04 người.

– Địa điểm làm việc: Tại văn phòng và các đơn vị trực thuộc VNPT – Nghệ An

– Yêu cầu về chuyên môn đào tạo: Tốt nghiệp đại học chính qui chuyên ngành Điện tử Viễn thông tại các Trường Đại học có uy tín trong và ngoài nước.

2.2 Kỹ sư – Cử nhân CNTT:

– Số lượng: 04 người.

– Địa điểm làm việc: Tại Trung tâm Công Nghệ Thông tin hoặc các đơn vị trực thuộc VNPT Nghệ An.

– Yêu cầu:

+ Về chuyên môn đào tạo: Tốt nghiệp đại học chính qui chuyên ngành CNTT tại các Trường Đại học có uy tín trong và ngoài.

+ Về năng lực, kinh nghiệm: Thành thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình; hệ Quản trị CSDL; Quản trị hệ thống /mạng.

3. Hồ sơ tham gia dự tuyển:

Hồ sơ cá nhân tham gia dự tuyển gồm:

1. Đơn đăng ký dự tuyển viết tay theo mẫu của VNPT Nghệ An (mẫu kèm theo).

2. Bản sơ yếu lý lịch cá nhân tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

3. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

4. Bản chụp các loại giấy tờ sau được cơ quan có thẩm quyền chứng thực:

a) Giấy khai sinh.

b) Các văn bằng, chứng chỉ đào tạo và kết quả học tập theo văn bằng, chứng chỉ đó, kết quả thi đầu vào đại học (nếu có). Các loại giấy tờ này nếu là tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt Nam theo quy định của Pháp luật.

c) Các tài liệu liên quan đến chế độ ưu tiên (nếu có).

d) Các giấy tờ khác liên quan đến quá trình công tác (nếu có).

5. Hai  ảnh màu 4 x 6 chụp trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

6. Hai phong bì ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ (nếu có) của người xin dự tuyển.

4. Thời gian nộp hồ sơ:

Từ ngày 02/03/2017 đến 16h ngày  31/ 03/2017 (trong giờ hành chính)

5. Địa điểm nộp hồ sơ:

Phòng Kế hoạch Nhân sự – VNPT Nghệ An – Số 2B đường Trường Thi, TP.Vinh, Nghệ An (Đ/c Trình Thị Hải – Chuyên viên Phòng KHNS – VNPT Nghệ An)

6. Thời gian xét tuyển hoặc thi tuyển:

Sau khi có kết quả sơ tuyển, Viễn thông Nghệ An sẽ thông báo kết quả và thời gian cụ thể đến từng cá nhân tham dự tuyển.

Lưu ý:Hồ sơ không trả lại nếu không trúng tuyển.

Mẫu đơn đăng kí tuyển dụng:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Vinh, ngày       tháng     năm 2017

ĐƠN ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG

Kính gửi: VNPT NGHỆ AN 

Tôi tên là: ……………………………sinh ngày:  …………………

Quê quán: …………………………………………………………………

Đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………

Đăng ký hộ khẩu tạm trú: ……………………………………………

Trình độ chuyên môn:…………………………………………………

Tốt nghiệp Trường Đại học: …………………………………………

Chuyên ngành đào tạo: …………………………. …………………

Loại hình đào tạo………………… Xếp hạng tốt nghiệp: …………

 Tôi được biết VNPT Nghệ  An đang có nhu cầu tuyển dụng lao động . Tôi tự  xét thấy đây là công việc phù hợp với năng lực của bản thân. Vì vậy tôi viết đơn này đăng ký thi tuyển vào làm việc tại VNPT Nghệ An tại vị trí ……( đề nghị ghi rõ ).

 Nếu được tuyển dụng, tôi xin cam kết:

1.Tuyệt đối phục tùng sự phân công công việc, bố trí công tác của VNPT Nghệ An, cam kết làm việc ít nhất 03 năm tại VNPT Nghệ An.

2.Tuyệt đối chấp hành Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể và các quy chế, quy định khác của ngành, của VNPT Nghệ An.

Trân trọng./.

Người viết đơn

                                                                                   (Ký và ghi rõ họ tên)

3354 lượt xem