Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

Thông báo về việc tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19
08/07/2021
Diamond Sea Việt Nam thông báo tuyển dụng chuyên viên kinh doanh bất động sản
14/07/2021

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (sau đây gọi tắt là Uỷ ban) được thành lập theo Quyết định số 34/2008/QĐ-TTg ngày 03/03/2008 của Thủ tướng Chính phủ,
thực hiện chức năng tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ trong phân tích, đánh giá, dự báo tác động của thị trường tài chính đến kinh tế vĩ mô và tác động của chính sách kinh tế vĩ mô đến thị trường tài chính; điều phối hoạt động giám sát thị trường tài chính quốc gia (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm); giúp Thủ tướng Chính phủ giám sát chung thị trường tài chính quốc gia.

Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021, Ủy ban hiện có nhu cầu tuyển dụng 03 chỉ tiêu viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Địa chỉ làm việc: Trụ sở Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, số 109 Quán Thánh, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Thông tin chi tiết xem tại:

Thông tin tuyển dụng 

1480 lượt xem