30/06/2020
images

THÔNG BÁO LỊCH TRẢ CHỨNG CHỈ TOEIC QUỐC TẾ (ĐỢT THI NGÀY 20.06.2020)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Lịch trả Chứng chỉ TOEIC quốc tế (đợt thi ngày 20.06.2020) tại Học viện như sau: Lịch phát Chứng chỉ: […]
29/06/2020
a

Thông báo phát Chứng chỉ TOEIC quốc tế (đợt thi ngày 20.06.2020)

THÔNG BÁO Về việc Lịch trả Chứng chỉ TOEIC quốc tế (đợt thi ngày 20.06.2020)   Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Lịch trả Chứng chỉ […]
29/06/2020

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 THEO PHƯƠNG THỨC KẾT HỢP

Nhằm tránh được những sai sót không đáng có trong quá trình đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2020 theo phương thức xét kết hợp, các thí sinh nên lưu […]
25/06/2020
ba cong khai

Ba công khai năm học 2019-2020

Thực hiện quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDDT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai […]
22/06/2020

Thông báo tuyển sinh Đào tạo từ xa trình độ đại học năm 2020

Thông báo tuyển sinh Đào tạo từ xa trình độ đại học năm 2020 Nội dung: Thong bao tuyen sinh dao tao tu xa_0001
22/06/2020

Thông báo tuyển sinh Đại học hình thức Vừa làm Vừa học năm 2020

Thông báo tuyển sinh Đại học hình thức Vừa làm Vừa học năm 2020 Nội dung: Thong bao tuyen sinh he vua lam vua hoc_0001
18/06/2020
images

Lịch thi chứng chỉ TOEIC QUỐC TẾ THÁNG 6/2020

File thông báo Danh sách thi Học viện thông báo Lịch thi cấp chứng chỉ TOEIC quốc tế đợt thi tháng 06/2020 như sau: Thời gian bắt đầu thi: 08h30 […]
12/06/2020

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020

Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT  ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Tuyển sinh trình […]
08/06/2020
images-1

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT  ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và […]
03/06/2020
Banner PTIT 2020 (2)

Đề án tuyển sinh Đại học Chính quy 2020

1. Đối tượng tuyển sinh: a) Quy định chung: – Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục […]