13/04/2017
1

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tuyển sinh đại học liên thông hệ chính quy năm 2017 như sau: I/. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH, NGÀNH ĐÀO […]
11/04/2016
1

Thông báo tuyển sinh đại học liên thông hệ chính quy năm 2016 (11/4/2016 )

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông  báo tuyển sinh Liên thông từ trình độ […]
19/10/2015
1

Kế hoạch tổ chức nhập học cho sinh viên hệ Đại học liên thông năm 2015

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NHẬP HỌC CHO SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NĂM 2015 Căn cứ Kế hoạch đào tạo của hệ Đại học Liên thông năm 2015, […]
01/09/2015
1

Thông báo điểm chuẩn xét trúng tuyển đại học liên thông chính quy năm 2015

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN XÉT TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY NĂM 2015 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Điểm chuẩn trúng tuyển đại […]
07/07/2015
1

Thông báo tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2015

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông  báo tuyển sinh Liên thông từ trình độ […]
20/10/2014
1

Kế hoạch Tổ chức nhập học cho sinh viên hệ Đại học liên thông năm 2014

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NHẬP HỌC CHO SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NĂM 2014 Kế hoạch tổ chức nhập học Quy trình tiếp nhận 20/10/2014