Thông báo Về việc điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ xác nhận nhập học đại học chính quy năm 2020 theo phương thức kết hợp

ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH FINTECH
25/08/2020
ảnh chính quy
Về việc Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2020
01/09/2020
Show all
ảnh chính quy

Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

Căn cứ Thông báo số 593/TB-HĐTS ngày 21 tháng 08 năm 2020 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc thông báo Ngưỡng điểm xét trúng tuyển và điều kiện trúng tuyển vào đại học chính quy năm 2020 theo phương thức kết hợp;

Thực hiện nội dung văn bản số 3313/BGDĐT-GDĐH  ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo  về việc điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020,

  Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo điều chỉnh thời gian xác nhận nhập học đại học chính quy năm 2020 theo phương thức kết hợp như sau:

  • Thời gian nhận Hồ sơ xác nhận nhập học: Từ thời điểm công bố kết quả xét tuyển đến 17h00 ngày 11/09/2020 (tính theo dấu bưu điện trên bì thư).

Địa chỉ liên hệ:

Cơ sở đào tạo Phía Bắc (mã trường BVH):   

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Km10, đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 024.33528122, 024.33512252

Website: https://ptit.edu.vn, https://tuyensinh.ptit.edu.vn, https://tuyensinh2.ptit.edu.vn

Fanpage: https://facebook.com/ptittuyensinh

Email: tuyensinh@ptit.edu.vn

Cơ sở đào tạo Phía Nam (mã trường BVS):  

Học viện Công nghệ BCVT – Cơ sở Tp. Hồ Chí Minh.

Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38297220;               Hotline: 1900 7110

Email: tuyensinh@ptithcm.edu.vn