THÔNG BÁO Về việc Bổ sung thông tin trong Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020

ảnh chính quy
Thông báo Xét tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 – Đợt 1
01/09/2020
anh thac si
THÔNG BÁO Kết quả chấm phúc khảo bài thi tuyển trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2020
11/09/2020
Show all
ảnh chính quy

Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

Thực hiện nội dung văn bản số 1778/BGDĐT-GDĐH  ngày 22 tháng 5 năm 2020 về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Bổ sung thông tin trong Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT của Học viện như sau:

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT (Mục 1.6.) như sau:

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT:

  • Cơ sở đào tạo phía Bắc: Từ 20,00 điểm trở lên (Áp dụng cho ba tổ hợp môn xét tuyển A00, A01, D01)
  • Cơ sở đào tạo phía Nam: Từ 18,00 điểm trở lên (Áp dụng cho ba tổ hợp môn xét tuyển A00, A01, D01)

(Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trên áp dụng cho đối tượng là học sinh phổ thông tại khu vực 3)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xin trân trọng thông báo!