Năm 2019

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NĂM 2019

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 vào đại học hệ chính quy năm 2019 của Học viện như sau (mức điểm công bố dưới đây áp dụng cho học sinh phổ thông ở khu vực 3; mức điểm chênh lệch ưu tiên theo đối tượng là 1,0 điểm và theo khu vực là 0,25 điểm):

TT Ngành đào tạo Mã ngành Điểm chuẩn trúng tuyển Thứ tự nguyện vọng (TTNV) trúng tuyển khi bằng mức điểm trúng tuyển (*)
CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA BẮC (mã BVH)
1. Kỹ thuật Điện tử viễn thông 7520207 21,95 TTNV <= 4
2. Công nghệ KT Điện, điện tử 7510301 21,05 TTNV = 1
3. Công nghệ thông tin 7480201 24,10 TTNV = 1
4. An toàn thông tin 7480202 23,35 TTNV <= 3
5. Công nghệ đa phương tiện 7329001 22,55 TTNV <= 2
6. Truyền thông đa phương tiện 7320104 22,70 TTNV = 1
7. Quản trị kinh doanh 7340101 21,65 TTNV = 1
8. Marketing 7340115 22,35 TTNV <= 5
9. Kế toán 7340301 21,35 TTNV<= 2
10 Thương mại điện tử 7340122 22,45 TTNV<= 2
CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA NAM (mã BVS)
1. Kỹ thuật Điện tử viễn thông 7520207 17,00 TTNV <= 2
2. Công nghệ KT Điện, điện tử 7510301 17,00 TTNV <= 4
3. Công nghệ thông tin 7480201 22,00 TTNV <= 6
4. An toàn thông tin 7480202 20,00 TTNV = 1
5. Công nghệ đa phương tiện 7329001 21,00 TTNV <= 6
6. Quản trị kinh doanh 7340101 19,70 TTNV <= 3
7. Marketing 7340115 21,20 TTNV <= 6
8. Kế toán 7340301 18,00 TTNV <= 12

Ghi chú (*): Thực hiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều 13 của Quy chế tuyển đại học hệ chính năm 2017 của Bộ GD&ĐT, trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển (bằng mức điểm chuẩn trúng tuyển) còn vượt chỉ tiêu thì các thí sinh có mức điểm xét tuyển bằng nhau ở cuối danh sách trúng tuyển sẽ xét ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.