Năm 2013

Điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2013

* Cơ sở đào tạo phía Bắc – BVH: Km 10 đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội
STT Trình độ/Ngành đào tạo Khối thi Chỉ tiêu tuyển sinh Điểm được cấp học bổng Điểm trúng tuyển NV1 Điểm trúng tuyển NV2
I Trình độ đại học 1880
1 – Kỹ thuật điện tử, truyền thông A, A1 400 23,0 18,5 21,0
2 – Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A, A1 150 23,0 18,0 20,5
3 – Công nghệ thông tin A, A1 450 23,0 19,5 22,5
4 – An toàn thông tin A, A1 100 23,0 19,5 21,0
5 – Công nghệ đa phương tiện A, A1, D1 180 23,0 19,5 (A,A1)/ 20,0 (D1) 21,0 (A,A1)/ 22,0 (D1)
6 – Quản trị kinh doanh A, A1, D1 200 23,0 18,5 (A,A1)/ 19,0 (D1) 21,0 (A,A1)/ 22,0 (D1)
7 – Marketing A, A1, D1 150 23,0 18,0 (A,A1)/ 18,5 (D1) 20,5 (A,A1)/ 21,5 (D1)
8 – Kế toán A, A1, D1 250 23,0 18,5 (A,A1)/ 19,0 (D1) 21,5 (A,A1)/ 22,5 (D1)
II Trình độ cao đẳng 400
1 – Kỹ thuật điện tử, truyền thông A, A1 100 11,0 13,0
2 – Công nghệ thông tin A, A1 100 11,0 13,0
3 – Quản trị kinh doanh A, A1,D1 100 11,0 12,0 (A,A1)/ 13,0 (D1)
4 – Kế toán A, A1,D1 100 11,0 12,0 (A,A1)/ 13,0 (D1)
* Cơ sở đào tạo phía Nam – BVS: 11 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
STT Trình độ/Ngành đào tạo Khối thi Chỉ tiêu tuyển sinh Điểm được cấp học bổng Điểm trúng tuyển NV1 Điểm trúng tuyển NV2
I Trình độ đại học 1880
1 – Kỹ thuật điện tử, truyền thông A, A1 120 23,0 16,0 19,5
2 – Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A, A1 80 23,0 15,5 18,5
3 – Công nghệ thông tin A, A1 180 23,0 16,0 19,0
4 – Công nghệ đa phương tiện A, A1, D1 70 23,0 16,0 (A,A1)/ 16,5 (D1) 19,0 (A,A1)/ 20,0 (D1)
5 – Quản trị kinh doanh A, A1, D1 130 23,0 16,0 (A,A1)/ 16,5 (D1) 19,0 (A,A1)/ 20,0 (D1)
6 – Marketing A, A1, D1 150 23,0 16,0 (A,A1)/ 16,5 (D1) 18,5 (A,A1)/ 19,5 (D1)
7 – Kế toán A, A1, D1 70 23,0 16,0 (A,A1)/ 16,5 (D1) 18,5 (A,A1)/ 19,5 (D1)
II Trình độ cao đẳng 200
1 – Kỹ thuật điện tử, truyền thông A, A1 50 10,0 11,5
2 – Công nghệ thông tin A, A1 50 10,0 12,0
3 – Quản trị kinh doanh A, A1,D1 50 10,0 (A,A1)/ 10,5 (D1) 13,0 (A,A1)/ 14,0 (D1)
4 – Kế toán A, A1,D1 50 10,0 (A,A1)/ 10,5 (D1) 12,5 (A,A1)/ 13,5 (D1)