24/05/2019
images

Danh sách phòng thi TOEIC ngày 25/05/2019 đã cập nhật

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Danh sách thí sinh dự thi cấp chứng chỉ TOEIC quốc tếtheo Ca thi, Phòng thi. Thí sinh có thể xem Danh […]
22/05/2019
images

Danh sách phòng thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2019

Danh sách phòng thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2019 danh-sach-phong-thi_0001
22/05/2019
images

Danh sách phòng thi TOEIC ngày 25/05/2019 đã cập nhật

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Danh sách thí sinh dự thi cấp chứng chỉ TOEIC quốc tếtheo Ca thi, Phòng thi. Thí sinh có thể xem Danh […]
20/05/2019

Danh sách Dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ – Đợt 1 năm 2019

Quyết định phê duyệt Danh sách Dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ – Đợt 1 năm 2019 danh-sach-du-thi_0001
20/05/2019

Quyết định Miễn thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ – Đợt 1 năm 2019

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông quyết định cho phép 14 thí sinh được miễn thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ – […]
20/05/2019

Quyết định công nhận hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ – Đợt 1 năm 2019

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông công nhận 16 học viên đã hoàn thành chương trình Bổ sung kiến thức dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt […]
16/05/2019
images

Thông báo lịch thi TOEIC quốc tế tháng 5.2019

Căn cứ Biên bản ghi nhớ và Hợp đồng hợp tác giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam trong việc […]
16/05/2019
ba cong khai

Ba công khai năm học 2018-2019

Thực hiện quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDDT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai […]
14/05/2019
1

Tuyển sinh Đại học hình thức Vừa học Vừa làm năm 2019

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo tuyển sinh Đại học hình thức Vừa học Vừa làm năm 2019 Chi tiết trong file đính kèm 2019-05-13_10-02-00
14/05/2019
1

Lịch thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo lịch thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2019 như sau: lich-thi-thac-si-dot-1-2019_0001 so-do-bo-tri-phong-thi