25/08/2020
anh thac si

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2020

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGD&ĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn […]
25/08/2020
anh thac si

THÔNG BÁO NHẬP HỌC CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số 594/QĐ-HĐTS ngày 14/08/2020 của Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020 về việc phê duyệt danh sách trúng tuyển trình độ thạc sĩ […]
21/08/2020
ảnh chính quy

DANH SÁCH HỒ SƠ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC KẾT HỢP

DANH SÁCH HỒ SƠ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC KẾT HỢP Danh sách hồ sơ loại theo phươgn thức kết hợp
21/08/2020
ảnh chính quy

THÔNG BÁO Về việc Điều chỉnh Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020

Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Tuyển sinh trình […]
21/08/2020
ảnh chính quy

THÔNG BÁO Ngưỡng điểm xét trúng tuyển và điều kiện trúng tuyển vào đại học chính quy năm 2020 theo phương thức kết hợp

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kết quả xét tuyển theo Phương thức xét tuyển kết hợp (xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở […]
20/08/2020
ảnh chính quy

Phê duyệt Danh sách tuyển thẳng Đại học chính quy năm 2020

Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Tuyển sinh trình […]
14/08/2020

Quyết định phê duyệt Danh sách trúng tuyển trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2020

Nội dung quyết định: Quyet dinh danh sach trung tuyen THs
14/08/2020
images

Thông báo Điểm chuẩn trúng tuyển trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2020

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGD&ĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ; Căn […]
14/08/2020

Thông báo Kế hoạch tổ chức thi Chứng chỉ TOEIC quốc tế (đợt thi tháng 9/2020)

Căn cứ biên bản ghi nhớ giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam trong việc phối hợp đào tạo, khảo […]
05/08/2020

Thông báo kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2020

Căn cứ kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 của thí sinh, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo: […]