Tuyển dụng Công chức loại C làm việc tại Cục Công nghệ tin học Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tuyển dụng Công chức loại C làm việc tại Cục Công nghệ tin học Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
06/10/2016
Thử thách sáng tạo cùng Samsung – Samsung Software Challenge 2016
07/10/2016

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang có nhu cầu tuyển dụng công chức loại C vào làm việc tại Cục Công nghệ tin học – Ngân hàng Nhà nước, cụ thể như sau:

tuyen dung NHNN-0 tuyen dung NHNN-1 tuyen dung NHNN-2 tuyen dung NHNN-3

1849 lượt xem