Kết quả thi các học phần tiếng Anh A2.2, A2.1, tiếng Anh4, 6, B2.1 học kỳ 1 (năm học 2016 – 2017)

Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2016 – 2017, các lớp Cao đẳng khóa 2014
21/03/2017
Kết quả thi lần 2 các học phần tiếng Anh (năm học 2016 – 2017)
03/04/2017
Show all

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo: Kết quả thi các học phần tiếng Anh A2.2, A2.1, tiếng Anh4, 6, tiếng Anh B2.1  lần 1 học kỳ 1 năm học 2016 – 2017. Chi tiết xem File đính kèm. Mọi thắc mắc về kết quả thi, đề nghị liên hệ tại Trung tâm Khảo thí , tầng G nhà A2 – Học viện CNBCVT.

Bảng điểm học phần tiếng Anh A2.2 (Nhóm 1- Nhóm 3)

Bảng điểm học phần tiếng Anh 4 (L16)

Bảng điểm học phần tiếng Anh 6 (L15)

Bảng điểm học phần tiếng Anh A2.1 (E16)

Bảng điểm học phần tiếng Anh A2.2 (E16)

Bảng điểm học phần tiếng Anh B2.1 (E15)