Kết quả thi lần 2 các học phần tiếng Anh (năm học 2016 – 2017)

Kết quả thi các học phần tiếng Anh A2.2, A2.1, tiếng Anh4, 6, B2.1 học kỳ 1 (năm học 2016 – 2017)
23/03/2017
Điểm thi, Điểm bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp (đợt 1) tháng 3 năm 2017
04/04/2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo: Kết quả thi lần 2 các học phần tiếng Anh học kỳ 1 năm học 2016 – 2017. Chi tiết xem File đính kèm. Mọi thắc mắc về kết quả thi, đề nghị liên hệ tại Trung tâm Khảo thí , tầng G nhà A2 – Học viện CNBCVT.

Bảng điểm lần 2 các học phần tiếng Anh (HK1, 2016-2017)