Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2016 – 2017, các lớp Cao đẳng khóa 2014

Danh sách dự thi lần 2 các học phần tiếng Anh học kỳ 1 năm học 2016 – 2017
20/03/2017
Kết quả thi các học phần tiếng Anh A2.2, A2.1, tiếng Anh4, 6, B2.1 học kỳ 1 (năm học 2016 – 2017)
23/03/2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2016 – 2017, các lớp Cao đẳng khóa 2014, chi tiết xem File đính kèm, bảng điểm sẽ tiếp tục được cập nhật. Mọi thắc mắc đề nghị sinh viên liên hệ với trung tâm KT & ĐBCLGD, số điện thoại: 0433 501 828.

Trân trọng!

Bảng điểm cập nhật ngày 21/03/2017.