Bảng điểm học phần thi lần 2 HK 1 năm học 2016 – 2017

Bảng điểm học phần thi lần 1 HK 1 các lớp Cao học M16 (đợt 2)
04/04/2017
Bảng điểm các lớp Cao đẳng nghề thi lần 1 HK 2, lần 2 HK 1 khóa 14,15,16
28/04/2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2016 – 2017, chi tiết xem File đính kèm, bảng điểm sẽ tiếp tục được cập nhật. Mọi thắc mắc đề nghị sinh viên liên hệ với trung tâm KT & ĐBCLGD, số điện thoại: 0433 501 828.

Trân trọng!

Bảng điểm ngành CNTT, cập nhật ngày 30/03/2017

Bảng điểm ngành KTĐT, cập nhật ngày 05/04/2017

Bảng điểm ngành Kế toán, cập nhật ngày 05/04/2017

Bảng điểm ngành QTKD, cập nhật ngày 10/04/2017

Bảng điểm ngành Viễn thông, cập nhật ngày 10/04/2017

Bảng điểm ngành cơ bản, cập nhật ngày 14/04/2017

Bảng điểm các lớp Cao đẳng nghề khóa 2013 – 2014, cập nhật ngày 11/04/2017