Bảng điểm các lớp Cao đẳng nghề thi lần 1 HK 2, lần 2 HK 1 khóa 14,15,16

Bảng điểm học phần thi lần 2 HK 1 năm học 2016 – 2017
14/04/2017
Mẫu bảng điểm thành phần học kỳ 2 năm học 2016 – 2017
08/05/2017
Show all

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi lần 1 học kỳ 2 khóa 2014, lần 2 học kỳ 1 khóa 2015, 2016 các lớp hệ Cao đẳng nghề. Chi tiết xem File đính kèm. Mọi thắc mắc về điểm, đề nghị sinh viên liên hệ trung tâm KT địa chỉ: Tầng G nhà A2 – Học viện CNBCVT – Hà Nội.

Trân trọng thông báo!

File đính kèm