Trung tâm thông tin giám sát tài chính quốc gia tuyển dụng vị trí Công nghệ thông tin

Thông báo tuyển dụng: Tổng Công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel (VTS)
08/04/2021
Thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2021
09/04/2021

Trung tâm Thông tin thông báo tuyển dụng một số tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể như sau:

1.Tiêu chuẩn chung: Đáp ứng các tiêu chuẩn chung về viên chức CNTT theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

2.Điều kiện, tiêu chuẩn cho vị trí CNTT cần tuyển dụng:

2.1.Vị trí quản trị mạng

Mô tả công việc:

 • Hoạch định địa chỉ IP hệ thống mạng WAN, LAN, wifi, Internet của cơ quan.
 • Liên hệ thống nhất phương thức kết nối, ký kết hợp đồng với các đơn vị cung cấp dịch vụ.
 • Hỗ trợ phối hợp các tổ chức tài chính, đối tác thực hiện cấu hình mạng kết nối.
 • Mở đóng kết nối đối với các máy chủ của tổ chức tài chính, các kết nối mạng LAN, wifi, internet…
 • Quản trị, đảm bảo kết nối internet cho các dịch vụ của cơ quan.  
 • Cài đặt, cấu hình kiểm soát truy cập trên các thiết bị bảo mật chuyên dụng như Firewall, VPN, đảm bảo an toàn cho hạ tầng công nghệ thông tin.
 • Quản trị các server và phần mềm cảnh báo sự cố đường truyền.
 • Theo dõi đánh giá hiệu năng đường truyền và lập báo cáo về chất lượng đường truyền.
 • Theo dõi đánh giá hiệu năng thiết bị mạng, lập báo cáo về chất lượng mạng.
 • Phối hợp các bên xử lý sự cố đường truyền, sự cố mạng.
 • Phối hợp triển khai tuân thủ các chính sách CNTT.

Điều kiện, tiêu chuẩn:

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT loại Khá trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, khoa học máy tính hoặc tương đương.
 • Ưu tiên: 

    + Có chứng chỉ chuyên môn quản trị mạng, firewall như CCNA (Cisco Certified Network Associate).

    + 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.

    + Có văn bằng Đai học thứ 2 về lĩnh vưc kinh tế, tài chính.

2.2.Vị trí an toàn thông tin

Mô tả công việc:

 • Cài đặt, cấu hình kiểm soát truy cập trên các thiết bị bảo mật chuyên dụng như Firewall, đảm bảo an toàn cho hạ tầng công nghệ thông tin.
 • Quản lý các vấn đề liên quan tới khóa mã hóa trên thiết bị mã hóa chuyên dụng HSM.
 • Tham gia triển khai cài đặt, quản trị các hệ thống Cisco.
 • Thiết lập, quản trị và giám sát các kết nối qua VPN.
 • Quản trị hệ thống phòng chống mã độc, hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan tới mã độc trên các hệ thống máy chủ, máy trạm.
 • Thực hiện dò quét điểm yếu kỹ thuật; kiểm thử an ninh mạng, hệ thống máy chủ, ứng dụng và xây dựng phương án, hỗ trợ khắc phục các điểm yếu.
 • Tham gia xây dựng, rà soát và hỗ trợ thực thi các chính sách, quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan tới an toàn thông tin.
 • Tham gia các dự án phần mềm trong vai trò tư vấn, đánh giá an ninh thông tin lớp ứng dụng, dữ liệu…
 • Nghiên cứu, thử nghiệm, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường an toàn thông tin cho cơ quan.
 • Báo cáo tình hình an toàn thông tin định kỳ hoặc theo sự vụ cho cán bộ quản lý.

Điều kiện, tiêu chuẩn:

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT loại Khá trở lên thuộc một trong các chuyên ngành an toàn thông tin.
 • Ưu tiên: 

    + Có kiến thức về an ninh, bảo mật cho các ứng dụng, mạng truyền thông, hệ điều hành và cơ sở dữ liệu.

    + 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.

    + Có chứng chỉ MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate) hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh an toàn thông tin tối thiểu hạng III.

    + Có văn bằng Đại học thứ 2 về lĩnh vực kinh tế, tài chính.

2.3.Vị trí phát triển phần mềm ứng dụng

Mô tả công việc

 • Thực hiện Phân tích thiết kế chi tiết các chức năng phần mềm.
 • Lập trình các chức năng phần mềm khai thác và phân tích số liệu.
 • Bảo trì phần mềm.
 • Tham gia dự án CNTT.

Điều kiện, tiêu chuẩn:

– Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT loại Khá trở lên thuộc một trong các chuyên ngành phát triển phần mềm, thành thạo một trong các ngôn ngữ lập trình như: .Net, C/C++, C#.

– Ưu tiên: 

    + 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.

    + Có kinh nghiệm đối với SQL Server, Oracle.

    + Có văn bằng Đại học thứ 2 về lĩnh vực kinh tế, tài chính.

3.Yêu cầu về ngoại ngữ: Theo yêu cầu chung tại các quy định hiện hành

4.Mức độ ưu tiên khi tuyển dụng: Nếu có đủ chỉ tiêu sẽ tuyển dụng theo mức độ ưu tiên như sau:

a. Vị trí quản trị mạng.

b. Vị trí an toàn thông tin.

c. Vị trí phát triển phần mềm.

Trân trọng!

655 lượt xem