Thư chúc mừng của tập thể Lãnh đạo Học viện nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (1997-2022)

Thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (1997-2022) của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
15/09/2022
Nghị định của Chính phủ Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
15/09/2022

Nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (1997-2022), tập thể Lãnh đạo Học viện đã có Thư chúc mừng gửi các thế hệ giảng viên, cán bộ, nhân viên, học viên và sinh viên Học viện. Cổng Thông tin điện tử Học viện xin trân trọng đăng tải toàn văn Thư chúc mừng.

1127 lượt xem