Thông tư liên tịch của Bộ Nội vụ và Bộ Khoa học và Công nghệ về Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 54/2005/NĐ-CP VỀ CHẾ ĐỘ THÔI VIỆC, CHẾ ĐỘ BỒI THƯỜNG CHI PHÍ ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
15/12/2005
Nghị định của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
15/11/2015

Ngỳ 01/10/2014, ộ Nội vụ và Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT- BKHCN-BNV về Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.

Tải nội dung thông tư liên tịch tại đây: TTLT 24 2014 Bo Noi vu va Bo KHCN ve Nghien cuu vien ky su

60 lượt xem