Thông tin đề án mở ngành đào tạo ngành Công nghệ Tài chính (Fintech) trình độ đại học

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tuyển sinh Thạc sỹ đợt 2 năm 2020
25/08/2020
Công ty TNHH LG DISPLAY VIETNAM HAI PHONG thông báo tuyển dụng
25/08/2020

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông tin về đề án mở ngành đào tạo ngành Công nghệ tài chính (Fintech) trình độ đại học:

1. Thông tin đề án: De an Mo nganh Fintech

2. Thông tin về chuẩn đầu ra: QD 600 Chuan dau ra Fintech

3. Thông tin về chương trình đào tạo: QD 601 Chuong trinh khung

4. Thông tin về biên bản kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng: Bien ban Kiem tra dieu kien_ban hanh

5. Tiến trình học tập theo học chế tín chỉ: Tien trinh hoc_Fintech_Ban hanh

6. Phiếu tự đánh giá: Phieu tu danh gia

2427 lượt xem