Thông báo về việc truy cập tài liệu số phục vụ học tập

Thông báo về việc truy cập tài liệu số phục vụ học tập
23/03/2020
Từ hôm nay, hơn 10.000 sinh viên PTIT học trực tuyến qua phần mềm TranS
23/03/2020

Để triển khai kế hoạch giảng dạy – học tập và hỗ trợ học tập trực tuyến của Học viện đạt hiệu quả tốt, giảng viên, học viên và sinh viên học viện có thể sử dụng tài liệu tại thư viện số của Học viện. Cụ thể:  Để truy cập hệ thống TVS Dspace, bạn đọc làm theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Truy cập địa chỉ TV số: http://dlib.ptit.edu.vn/
Bước 2: Vào phần “Đăng nhập” phía góc phải màn hình
• Đối với cán bộ, giảng viên: Tài khoản đăng nhập là email, mật khẩu là 123456
• Đối với sinh viên: Tài khoản đăng nhập là mã sinh viên, mật khẩu là 123456 (đối với khóa từ 2015-2018)
mật khẩu là mã sinh viên viết thường (đối với khóa 2019)
Bạn đọc muốn đổi password làm theo hướng dẫn đính kèm.
Bước 3: Nhấn vào menu trái để duyệt tài liệu theo các trường thông tin
Bước 4: Sử dụng ô tìm kiếm để tìm tài liệu. Tại đây có thể tìm tài liệu theo Đơn vị và các bộ sưu tập hoặc tìm theo các trường: năm xuất bản, tác giả, chủ đề,…(lưu ý để trong dấu ngoặc kép để tìm tài liệu sát hơn với yêu cầu)
Nhấn vào tài liệu để mở
Nhấn Xem trực tuyến để đọc tài liệu
Lưu ý: Bạn đọc là Sinh viên chỉ được xem trực tuyến, không được tải tài liệu về.

Xin thông báo để bạn đọc được biết!

Chi tiết hướng dẫn, thắc mắc vui lòng truy cập Fanpage Thư Viện PTIT: https://www.facebook.com/ptitl/

7154 lượt xem