Thông báo về việc tổ chức quay trở lại học tập tập trung tại Học viện từ ngày 18/5/2020 cơ sở đào tạo Hà Nội

Thông báo về thời gian thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020
12/05/2020
Samsung Việt Nam thông báo tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp đại học
13/05/2020

Thực hiện thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08/05/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 1583/BGDĐT-GDTC ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong trường học;

Căn cứ kết luận của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Học viện; Kết luận của Ban Giám đốc Học viện họp ngày 11/5/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới;

Học viện thông báo kế hoạch tổ chức quay trở lại học tập tập trung từ ngày 18/5/2020 tại Cơ sở đào tạo Hà Nội như sau:

  1. Thời gian quay trở lại học tập:

– Tổ chức cho sinh viên quay trở lại học tập tập trung tại Cơ sở đào tạo Hà Nội đối với các lớp học phần học kỳ II, năm học 2019-2020 từ tuần 21 (từ ngày 18/5/2020). Thời khóa biểu được cập nhật trên trang Quản lý đào tạo.

– Đối với các lớp lý thuyết, thực hành tiếp tục học tập theo hình thức trực tuyến (nếu có) sẽ được Học viện thông báo cụ thể tới giảng viên và sinh viên.

– Đối với các Lưu học sinh Lào: Học viện sẽ có kế hoạch phụ đạo, bổ sung kiến thức khi sinh viên quay trở lại học tập (sau hoàn thành việc cách ly theo quy định).

  1. Yêu cầu đối với sinh viên khi quay trở lại học tập:

– Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục & Đào tạo, của Học viện trong quá trình học tập tại Học viện.

– Trong quá trình học tập tại Học viện, nếu có vấn đề về sức khỏe, sinh viên liên hệ các Cơ sở Y tế gần nhất hoặc thông báo tới Trạm Y tế Học viện (tầng 1- Nhà KTX B1): ông Phạm Văn Phương, điện thoại: 0904.668.858.

Học viện thông báo tới các Đơn vị có liên quan, các giảng viên và sinh viên được biết và triển khai thực hiện!

701 lượt xem