Thông báo về việc rà soát danh sách hoàn tiền tham gia bảo hiểm y tế năm học 2022-2023

Đại học số: khi sinh viên được đào tạo theo năng lực
07/02/2023
Livestream cùng chuyên gia “Giải mã ChatGPT”
09/02/2023

Kính gửi: Sinh viên hệ Đại học chính quy các khóa 2017-2022  

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 thông qua ngày 13/06/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2015;  

Căn cứ hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Quận Hà Đông về việc thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2022-2023. 

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện) đã hoàn tất việc triển khai và mua BHYT năm học 2022-2023 cho sinh viên các khóa năm 2019-2022. Nhà trường sẽ tiến hành hoàn trả tiền đối với các sinh viên cụ thể như sau (dự kiến trong tháng 2): 

1. Sinh viên đã có thẻ đối tượng khác/ sinh viên nộp tiền 2 lần/ sinh viên khóa cũ đã hết chương trình đào tạo… 

2. Sinh viên không mua được BHYT do một số sinh viên là con Công an/Bộ đội, sinh viên thuộc đối tượng khác không khớp thông tin, dữ liệu không đồng bộ do vậy Bảo hiểm xã hội ko tra được mã số cấp mới cho sinh viên. 

3. Một số sinh viên thiếu thông tin/không gửi đầy đủ thông tin để mua thẻ, nhà trường đã nhiều lần nhắc nhở trên các nhóm lớp, gửi email…nhưng sinh viên vẫn không cung cấp thông tin. Trước ngày 14/02/2023 sinh viên không có thông tin phản hồi nhà trường sẽ hoàn tất việc hoàn trả tiền bảo hiểm cho sinh viên. 

4. Danh sách sinh viên: 

– Sinh viên khóa D22 (theo phụ lục 01) 

– Sinh viên các khóa khác (theo phụ lục 02) 

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ theo số điện thoại 0243.8547795 hoặc địa chỉ email: nhungltk@ptit.edu.vn.

Danh sách kèm theo: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wnp4cMQQnROLsPKc1oGs1AOmQj9QCb7k/edit#gid=500739861

Xem thông báo tại đây: TB ve viec rà soát danh sách hoàn tiền BHYT năm học 2022-2023

1870 lượt xem