Thông báo Về việc phòng dịch bệnh Covid-19 trong quá trình tổ chức đào tạo, học tập tập trung

Thông báo Về việc phòng dịch bệnh Covid-19 trong quá trình tổ chức đào tạo, học tập tập trung
11/03/2021
Chương trình tuyển dụng sinh viên năm cuối + tiếp nhận sinh viên thực tập của Công ty TNHH Fushan Technology Việt Nam
11/03/2021

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và đào tạo, UBND TP.Hà Nội và các cấp có thẩm quyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19, căn cứ tình hình diễn biến dịch và kế hoạch đào tạo của Học viện; căn cứ ý kiến thống nhất của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch CoVid-19 của Học viện.

Học viện yêu cầu cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh nghiêm túc thực hiện các quy định phòng, chống dịch Covid-19 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sau khi sinh viên trở lại học tập tập trung từ ngày 15/3/2021, cụ thể như sau:

1. Đối với viên chức, người lao động:

– Thực hiện nghiêm nề nếp lao động và kế hoạch đào tạo của Học viện;

– Tuân thủ quy định chung về phòng chống dịch Covid-19 của nhà nước và Học viện, chú ý thực hiện nghiêm túc thông điệp “5K” của Bộ Y tế;

– Thường xuyên tự kiểm tra thân nhiệt, nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở thông báo ngay cho Trạm Y tế Học viện khi ở Học viện hoặc cơ sở Y tế gần nhất; trường hợp phát hiện ho, sốt, khó thở tại nhà thì không đến Học viện và thông báo cho Lãnh đạo đơn vị để tập hợp báo cáo với Học viện;

– Nếu phát hiện sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh trong lớp học có biểu hiện ho, sốt, khó thở, sinh viên đến từ vùng dịch chưa đủ điều kiện nhập hoc theo thông báo của Học viện cần báo ngay cho Trạm Y tế Học viện;

2. Đối với sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh (Người học):

– Thực hiện nghiêm khai báo y tế trước khi nhập học theo thông báo số 140/TB-HV ngày 03/3/2021 của Học viện về việc tổ chức quay trở lại học tập tập trung. Sinh viên đến từ các địa phương TP. Hải Dương, TX Kinh Môn, huyện Kim Thành và Cẩm Giàng thuộc tỉnh Hải Dương phải nộp giấy xét nghiệm PT PCR âm tính với virut SARS-Cov2 trong thời hạn 3 ngày trước khi rời khỏi địa phương hoặc giấy xác nhận của địa phương cư trú về việc đã cách ly đủ 14 ngày sau khi rời khỏi Hải Dương trước khi nhập học ít nhất 1 ngày. Nếu không đủ các điều kiện trên sinh viên không được vào học. Giấy xét nghiệm hoặc giấy xác nhận cách ly gửi về Trạm Y tế Học viện qua địa chỉ email phuongnv@ptit.edu.vn hoặc số điện thoại liên hệ 0904.668.858.

– Tuân thủ quy định chung về phòng chống dịch Covid-19 của nhà nước và Học viện, chú ý thực hiện nghiêm túc thông điệp “5K” của Bộ Y tế;

– Thường xuyên tự kiểm tra thân nhiệt, nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở thông báo ngay cho Trạm Y tế Học viện hoặc cơ sở Y tế gần nhất; trường hợp phát hiện ho, sốt, khó thở tại nhà thì không đến Học viện và thông báo cho Giảng viên, Cố vấn học tập – Phòng CT&CTSV để tập hợp báo cáo với Học viện;

– Thực hiện nghiêm túc quy định về cách ly nếu đang thuộc đối tượng cách ly theo yêu cầu của nhà nước;

3. Đối với các đơn vị trong Học viện:

3.1. Học viện Cơ sở, Phòng Giáo vụ, Khoa đào tạo Sau đại học, Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Trung tâm Đào tạo BCVT1:

– Chủ động xây dựng kế hoạch học tập tập trung phù hợp với tình hình thực tế của hệ đào tạo đơn vị quản lý và của Học viện;

– Thông báo tới giảng viên và người học về thời gian giảng dạy, học tập và các quy định, hướng dẫn liên quan;

– Kiến nghị với Lãnh đạo Học việc các vấn đề phát sinh trong tổ chức đào tạo khi sinh viên trở lại học tập tập trung;

3.2. Học viện Cơ sở và Trung tâm Dịch vụ:

– Chủ động bố trí phòng học, giảng đường đáp ứng kế hoạch học tập và các yêu cầu về phòng, chống dịch theo quy định của Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Triển khai tiếp nhận sinh viên vào ở khu Ký túc xá đảm bảo các điều kiện về phòng dịch;

3.3. Văn phòng Học viện:

– Tiếp tục chuẩn bị vật tư để phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo yêu cầu của công tác phòng dịch;

– Đảm bảo vệ sinh trước khi sinh viên đến trường, duy trì vệ sinh phòng dịch trước, trong và sau mỗi ngày học đặc biệt là các khu vực dùng chung như thang máy, thang bộ;

– Tổ chức phun thuốc khử khuẩn trong toàn Học viện theo kế hoạch đào tạo, giảng dạy;

3.4. Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên:

– Tiếp tục triển khai tuyên truyền rộng rãi biện pháp phòng chống lây nhiễm, các thông tin về tình hình dịch bệnh;

– Phối hợp với Trạm Y tế và các đơn vị thông báo đầy đủ đến người học các quy định về phòng chống dịch bệnh của nhà nước và Học viện;

3.5. Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

– Bố trí bộ phận Thư viện mở cửa phục vụ sinh viên (mượn tài liệu, học tập..v.v) từ ngày 15/3/2021.

3.6. Đoàn Thanh niên Học viện

– Phối hợp với các đơn vị trong Học viện tuyển truyền trong sinh viên các quy định về phòng, chống dịch của nhà nước và Học viện;

– Tổ chức đo thân nhiệt cho sinh viên, hướng dẫn sinh viên xếp hàng vào thang máy trong thời gian đầu nhập học.

– Tổ chức cho sinh viên Học viện tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch trong Học viện cũng như cộng đồng;

3.7. Các đơn vị trong Học viện:

– Thực hiện nghiêm túc các quy định về chống dịch bệnh;

– Lãnh đạo các đơn vị quán triệt đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh của nhà nước và Học viện;

Học viện yêu cầu các đơn vị, cán bộ, viên chức, người lao động và người học trong toàn Học viện nghiêm túc thực hiện thông báo này.

Địa chỉ liên hệ của Trạm Y tế Học viện: Điện thoại: 0904.668.858. Email: phuongnv@ptit.edu.vn.947 lượt xem