Thông báo về việc mua BHYT sinh viên hệ đại học chính quy năm học 2021 -2022

Công bố phần mềm tra cứu xác thực phát hiện văn bằng chứng chỉ giả
06/12/2021
Ngày hội Tuyển dụng HCL Việt Nam
07/12/2021

Học viện thông báo về việc mua BHYT cho sinh viên hệ đại học, cao đẳng, liên thông chính quy năm học 2021 – 2022 như sau:

1. Mức thu:

  • Mức thu BHYT = 1.490.000đ (mức lương cơ bản hiện tại) x 4.5% (tỷ lệ đóng BHXH) x 70% (Đối tượng sinh viên được nhà nước hỗ trợ 30% chi phí BHYT) x 12 tháng tham gia = 563.220 đồng (Năm trăm sáu mươi ba ngàn hai trăm hai mươi đồng);
  • Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ 01/01/2022 đến 31/12/2022.

2. Thời gian thu:

Từ ngày 04/12/2021 – 12/12/2021

3. Hình thức thu:

Học viện triển khai thu phí BHYT của sinh viên qua hệ thống mã thanh toán định danh (Sinh viên sử dụng tài khoản PTIT S-Link của cá nhân để khai thông tin và nộp tiền theo mã định danh tại địa chỉ: https://daotao.ptit.edu.vn/phieubaohiemyte hoặc truy cập mục Đăng ký bảo hiểm y tế trên Cổng thông tin đào tạo của Học viện tại địa chỉ: https://daotao.ptit.edu.vn)

4. Thủ tục tra cứu mã số BHXH và đăng ký mua BHYT

  • Mã số Bảo hiểm xã hội là định danh duy nhất được gắn cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện và được dùng suốt đời.
  • Sinh viên cài ứng dụng VSSID trên điện thoại của mình để tra cứu thông tin bảo hiểm y tế của mình.
  • Đối với những sinh viên chưa đã được cấp mã số BHXH: Điền đầy đủ thông tin Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS) và Phụ lục: Thành viên hộ gia đình để được cơ quan bảo hiểm xã hội cấp mã số Bảo hiểm xã hội.

5. Lưu ý:

  • Khi nộp tiền đóng BHYT, sinh viên cần điền đầy đủ mã BHXH (nếu có) hoặc mẫu TK1-TS (nếu chưa được cấp mã BHXH).
  • Sinh viên nộp tiền BHYT và hồ sơ theo đúng thời gian theo quy định. Sinh viên phải tự chịu trách nhiệm khi không mua BHYT.

Trân trọng thông báo!

Thông báo mua BHYT

DANH SÁCH SINH VIÊN MUA THẺ (WEB) (cập nhật đợt 3)

15288 lượt xem