Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Thông tư của Bộ Nội vụ về Ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
15/12/2020
NASHTECH DIRECT ENTRY 2020
17/12/2020

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Sau đây gọi là Học viện) là đơn vị có tài sản đấu giá thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá để bán đấu giá tài sản với một số tiêu chí lựa chọn như sau:

1.Tên, địa chỉ của Người có tài sản bán đấu giá:

  • Tên đơn vị: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
  • Địa chỉ: Số 122, Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

2. Tài sản bán đấu giá:

– Tên tài sản: Tài sản cũ hỏng thanh lý

– Số lượng tài sản: 01 gói

– Chất lượng tài sản: Cũ hỏng

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 48.655.000 VNĐ (Bốn mươi tám triệu sáu trăm năm năm nghìn đồng)

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản:

Tổ chức đấu giá tài sản phải có các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đấu giá tài sản bao gồm:

–    Cơ sở vật chất: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

–    Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

–    Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Là tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên.

–    Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản: Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ tài chính và các quy định khác của pháp luật.

–    Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp hoặc Sở Tư pháp công bố.

–    Hồ sơ pháp lý theo quy định.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá:

–    Thời gian nhận hồ sơ: Từ khi thông báo đến 16h30 ngày 18 tháng 12 năm 2020 (Trong giờ hành chính).

Người đến nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nộp trực tiếp tại Học viện, người đến nộp hồ sơ cần xuất trình giấy giới thiệu và chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

–    Địa điểm nộp hồ sơ:

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Phòng Tài chính Kế toán, P13, nhà B15)

Địa chỉ: Km 10 Đường Nguyễn Trãi Hà Nội – Hà Đông

Điện thoại liên hệ: 0243 351 5485.

Học viện thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn biết và đăng ký. Học viện sẽ có văn bản liên hệ tới tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn. Hồ sơ lựa chọn cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản không được hoàn trả lại.

Học viện trân trọng thông báo./.

854 lượt xem