Thông báo về việc hướng dẫn sinh viên cài đặt ứng dụng VssID- Bảo hiểm xã hội số

Công ty TNHH KMW Việt Nam thông báo tuyển dụng
20/09/2022
Thông báo về việc thu hồ sơ xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập Học kỳ 1, năm học 2022 – 2023
21/09/2022

Thực hiện công văn số 209/BHXH-QLT ngày 06/04/2021 của cơ quan Bảo hiểm Xã hội Quận Hà Đông về việc phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn sinh viên cài đặt ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số.

Ngày 22/4/2021 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã gửi thông báo số 19/TB-CTSV đến sinh viên về việc hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số. Việc cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID sinh viên có thể tra cứu toàn bộ thông tin thẻ BHYT, hình ảnh thẻ BHYT, thời hạn sử dụng… Đây là một trong những hoạt động để dần thực hiện thay thế sổ BHXH, thẻ BHYT giấy, hướng tới việc thực hiện dịch vụ công một cách tiện lợi, nhanh chóng. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn còn nhiều sinh viên chưa đăng ký tài khoản và cài đặt ứng dụng VssID theo thống kê số liệu từ BHXH TP.Hà Nội gửi về trường. Học viện thông báo đến sinh viên đang theo học tại trường đã có thẻ BHYT (có mã số BHYT) và yêu cầu sinh viên thực hiện:

1. Những sinh viên có tên trong danh sách chưa đăng ký và cài đặt ứng dụng VssID cần thực hiện cài đặt ngay (danh sách kèm theo). Chi tiết hướng dẫn cài đặt (kèm theo) . Thời hạn hoàn thành trước ngày 30/9/2022.

2. Sau khi cài đặt ứng dụng VssID và hoàn thành phần đăng ký, sinh viên chụp ảnh giao diện VssID khi đã đăng ký thành công và check mã QR dưới đây để khai báo thông tin. Học viện sẽ lập danh sách gửi BHXH TP.Hà Nội thực hiện cấp và kích hoạt tài khoản; thông tin về tài khoản, mật khẩu sẽ được BHXH TP.Hà Nội gửi về địa chỉ email ptit của sinh viên đã đăng ký.

3. Sau ngày 30/9/2022, nếu sinh viên không cài đặt VssID mà không có lý do chính đáng sẽ bị hạ bậc xếp loại điểm rèn luyện của kỳ II năm học 2021-2022.

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên kính đề nghị các thầy/cô CVHT, BCS các lớp phối hợp nhắc nhở sinh viên của lớp mình thực hiện. Học viện đã gửi thông báo đến email của các sinh viên thuộc danh sách trên, đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc, đầy đủ thông báo này ./.

Danh sách sinh viên chưa cài đặt: https://goeco.link/FWMAd

 Huong dan cai dat_VssID_

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc sinh viên liên hệ cô Lê Thị Kim Nhung- P.CT&CTSV qua địa chỉ email: nhungltk@ptit.edu.vn.


Sinh viên check QR để khai báo thông tin tại đây

10455 lượt xem