Thông báo về việc hoãn phát bằng lẻ tại cơ sở đào tạo Hà Đông trong tuần 09 năm 2019

Thông báo về việc tham dự chương trình trao đổi trong khuôn khổ Dự án Marco Polo
25/02/2019
SAMSUNG – SVMC tuyển dụng Kỹ sư lập trình làm việc tại Trung tâm SVMC-Hà Nội
28/02/2019

Theo kế hoạch phát bằng hàng tuần của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thì Học viện thực hiện phát bằng lẻ tại Cơ sở đào tạo Hà Đông vào chiều các ngày thứ 3,5,6 hàng tuần.

Tuy nhiên, trong tuần 09 năm 2019 (từ ngày 25/02/2019 đến ngày 01/3/2019), theo kế hoạch công tác năm 2019 của phòng Đào tạo, chuyên viên phát bằng đi công tác 03 ngày, từ ngày 25/02 đến hết ngày 27/02/2019.

Học viện thông báo hoãn lịch phát bằng lẻ vào chiều thứ 3 (ngày 26/02/2019) tại cơ sở đào tạo Hà Đông.

Từ ngày 28/02/2019, lịch phát bằng lẻ thực hiện bình thường.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xin thông báo để người học được biết.

Trân trọng!

978 lượt xem