Thông báo về việc dự kiến thời gian cấp bằng tốt nghiệp Đại học đợt tháng 7/2016

Thông báo xét tuyển đại học liên thông hệ chính quy năm 2016
20/07/2016
Chính thức khởi động chương trình tư vấn tuyển sinh đại học năm 2016 trực tiếp tại cơ sở đào tạo Hà Nội
21/07/2016

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo dự kiến thời gian cấp bằng tốt nghiệp Đại học đợt tháng 7/2016 của Học viện như sau:

1. Đối tượng được cấp bằng tốt nghiệp đợt tháng 7/2016 gồm:

  • Các sinh viên Đại học liên thông hệ chính quy khóa 2013 (cả 2 cơ sở đào tạo);
  • Các sinh viên Đại học theo hình thức giáo dục từ xa khóa 2011 (Cơ sở đào tạo Hà Nội);
  • Các sinh viên Đại học liên thông và theo hình thức giáo dục từ xa trả nợ.

2. Thời gian dự kiến cấp bằng: Chiều thứ 6, ngày 29/7/2016.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo!

1809 lượt xem