Thông báo về việc cấp bằng tốt nghiệp Đại học đợt tháng 7

Thông báo Tuyển sinh trình độ tiến sĩ Đợt 2 năm 2016
27/07/2016
Thông báo về việc cấp bằng tốt nghiệp Đại học đợt tháng 7
27/07/2016

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp Đại học đợt tháng 7.2016 của Học viện, cụ thể:

  • Danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy (Liên thông) tại các Quyết định số:249/QĐ-HV ngày 11/03/2016, 250/QĐ-HV ngày 11/03/2016 của Giám đốc Học viện (chi tiết kèm theo).
  • Danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp Đại học từ xa tại các Quyết định số: 247/QĐ-HV ngày 11/03/2016,248/QĐ-HV ngày 11/03/2016 của Giám đốc Học viện (chi tiết kèm theo).

Danh sách học viên được cấp bằng tốt nghiệp được công bố trên cổng thông tin điện tử của Học viện tại địa chỉ: http://ptit.edu.vn

Học viện thông báo và đề nghị:

  • Cơ sở Học viện tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo cho các sinh viên của cơ sở đào tạo phía Nam được biết, dự kiến kế hoạch phát bằng cho sinh viên.
  • Phòng Giáo vụ thông báo cho các sinh viên đại học liên thông.
  • Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo cho sinh viên Đại học từ xa.
  • Sinh viên của cơ sở đào tạo phía Bắc hoàn hiện các thủ tục và nhận bằng tại Phòng 106-A3 vào các buổi chiều thứ 3, 5, 6 hàng tuần.

Danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp.

2472 lượt xem