Thông báo về việc điều chỉnh thời gian học tập học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh (phần Thực hành), Khóa 2021

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Đại học Gunma Nhật Bản hợp tác trong lĩnh vực đào tạo
27/06/2022
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022
29/06/2022

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm 2021-2022 của Trung tâm GDQP-AN thuộc Trường Đại học Sư phạm TDTT;

– Căn cứ Kế hoạch đào tạo Giáo dục quốc phòng – An ninh, khóa 2021 của Học viện số 453/KH-HV ngày 8/6/2022;

– Căn cứ theo đề nghị điều chỉnh kế hoạch của Trung tâm GDQP-AN.

Phòng Giáo vụ thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức đợt học tập Giáo dục quốc phòng, an ninh (GDQP-AN) phần thực hành cho các lớp hệ Đại học chính quy, Đại học VLVH Khóa 2021 như sau:

– Thời gian học: từ 3/7/2022 đến 10/7/2022 (Kế hoạch cũ từ 3/7/2022 đến 12/7/2022)

– Lưu ý: những sinh viên chưa học học phần 1,2 vẫn được tham gia học học phần 3,4. Học viện sẽ phối hợp với Trung tâm GDQP-AN tổ chức đợt học học phần 1,2 theo hình thức online cho những sinh viên chưa học hoặc còn nợ học phần 1,2 này vào đợt gần nhất.

Phòng Giáo vụ thông báo và phổ biến tới các sinh viên để biết và thực hiện.

1040 lượt xem