Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sỹ Đợt 1 năm 2017

Thông báo xét tuyển Đại học theo hình thức giáo dục từ xa
14/02/2017
Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2015
14/02/2017

Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ;

Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 334/QĐ-HV ngày 14/06/2012 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành Quy định tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ,

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ Đợt 2 năm 2016. Cụ thể như sau:

I./ MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Đào tạo trình độ tiến sĩ là nhằm đào tạo những nhà khoa học có trình độ lý thuyết chuyên môn sâu và năng lực thực hành phù hợp, có kỹ năng phân tích cùng năng lực vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tế xuất hiện trong phạm vi chuyên môn của mình, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng  tạo, khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học, công nghệ và hướng dẫn nghiên cứu khoa học.

II./ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO:

Stt Chuyên ngành Mã số Chỉ tiêu Hình thức và thời gian đào tạo
1 Hệ thống thông tin 62.48.01.04 15 Hình thức đào tạo: Không tập trungThời gian đào tạo: 04 năm
2 Kỹ thuật điện tử 62.52.02.03
3 Kỹ thuật viễn thông 62.52.02.08
4 Kỹ thuật máy tính 62.52.02.14
5 Quản trị kinh doanh 62.34.01.02 03

III./ HÌNH THỨC TUYỂN SINH: XÉT TUYỂN

IV./ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải có các điều kiện sau:

 1. Điều kiện về văn bằng: 
 • Có bằng thạc sĩ của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông hoặc bằng thạc sĩ của các cơ sở đào tạo khác được chấp nhận tương đương, phù hợp hoặc gần với chuyên ngành đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ;

(Danh mục các ngành, chuyên ngành phù hợp, ngành gần với chuyên ngành dự tuyển trình độ tiến sĩ – Phụ lục I, II).

 • Những người có bằng tốt nghiệp do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận bằng văn bản theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đăng ký tại Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục- Bộ Giáo dục).

2. Có một bài luận về dự định nghiên cứu: trong đó trình bày rõ ràng về đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, gồm các nội dung:

 • Lý do chọn lĩnh vực nghiên cứu; mục tiêu nghiên cứu và mong muốn đạt được;
 • Kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo (công việc sẽ làm trong thời gian tập trung liên tục 12 tháng, trong thời gian không tập trung và trong từng giai đoạn của quá trình đào tạo);
 • Những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong  vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu;
 • Dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp;
 • Đề xuất người hướng dẫn (nếu có).

(Chi tiết yêu cầu đối với Bài luận của thí sinh dự tuyển trình độ tiến sĩ  – Phụ lục III.

Định hướng nghiên cứu và người hướng dẫn khoa học có thể tham khảo tại Phụ lục IV).

3. Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học: có chức danh khoa học giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh hoặc học vị nêu trên và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu này cần có ít nhất 06 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển (Yêu cầu về thư giới thiệu – Phụ lục V).

4. Có đủ trình độ Tiếng Anh: để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động quốc tế về chuyên môn phục vụ nghiên cứu khoa học và thực hiện đề tài luận án, thể hiện ở một trong các điều kiện sau:

 • Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ được đào tạo tại nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là Tiếng Anh;
 • Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Tiếng Anh;
 • Có chứng chỉ trình độ Tiếng Anh tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu (xem bảng hướng dẫn dưới đây), trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh.
Loại chứng chỉ Điểm đạt Tổ chức cấp
IELTS 4.5 – British Council (BC);– International Development Program (IDP).
TOEFL PBT (ITP)
TOEFL CBT
TOEFL iBT
TOEIC
450
133
45
500
– Educational Testing Service (ETS), hoặc trung tâm IIG, IIE được ETS ủy quyền.
Cambridge Exam Preliminary PET – Các cơ sở của nước ngoài
BEC Business Preliminary
BULATS 40
Chứng chỉ Tiếng Anh tương đương trình độ B1 theo Khung chung châu Âu về ngoại ngữ – Trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận.

5. Được cơ quan quản lý nhân sự (đối với người đã có việc làm), hoặc cơ sở đào tạo nơi sinh viên vừa tốt nghiệp (đối với người vừa mới tốt nghiệp) giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ.

6. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của Học viện (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).

V./ HỒ SƠ TUYỂN SINH:

Hồ sơ dự tuyển đào tạo tiến sĩ gồm:

 1. Phiếu đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ (Mẫu kèm theo);
 2. Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học; bằng tốt nghiệp và bảng điểm thạc sĩ;
 3. Lý lịch khoa học (Mẫu kèm theo);
 4. Sơ yếu lý lịch trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển, có xác nhận của thủ trưởng cơ quan quản lý (đối với người đã đi làm) hoặc của chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú (đối với người vừa mới tốt nghiệp) (Mẫu kèm theo);
 5. 02 Thư giới thiệu của các nhà khoa học.
 6. 06 bản Bài luận về dự định nghiên cứu;
 7. Công văn giới thiệu cử đi dự tuyển của cơ quan chủ quản;
 8. Bản sao có công chứng văn bằng, chứng chỉ Tiếng Anh;
 9. 03 ảnh CMND và 02 Phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh;
 10. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của bệnh viện đa khoa cấp;
 11. 06 Bản sao chụp bìa, mục lục và toàn văn bài báo/ báo cáo khoa học đã công bố (nếu có).

VI./ THỜI GIAN TỔ CHỨC XÉT TUYỂN VÀ ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

 1. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Từ ngày 15/02/2017 đến ngày 15/05/2017

 1. Thời gian xét tuyển: Dự kiến Tháng 06 năm 2017
 2. Địa chỉ liên hệ:
 • Văn Phòng Giao dịch một cửa – Bộ phận Tuyển sinh
 • Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
 • Km10 đường Nguyễn Trãi, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội
 • Điện thoại: 04.33528122; Fax: 04.33829236

Chi tiết theo file đính kèm:

1751 lượt xem