Thông báo tuyển sinh đại học liên thông hệ chính quy năm 2016

Thông báo tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2016
11/04/2016
Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2016
11/04/2016

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông  báo tuyển sinh Liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2016 như sau:
I/. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH, NGÀNH ĐÀO TẠO

 

STT Ngành tuyển sinh đào tạo Mã số Chỉ tiêu tuyển sinh Phạm vi tuyển sinh
1 Kỹ thuật Điện tử, truyền thông D520207 50 Tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc
2 Công nghệ thông tin D480201
3 Quản trị kinh doanh D340101 50

 

II/. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN
Người dự tuyển liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy phải có đầy đủ các điều kiện sau đây:

–    Có bằng tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy đúng ngành do Học viện cấp;
–    Hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy đúng, phù hợp với ngành đăng ký dự thi do các trường đại học, cao đẳng khác đã có Báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng cấp (Danh mục các ngành đào tạo cao đẳng phù hợp được quy định tại Phụ lục kèm theo).
(Bằng tốt nghiệp của các trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam thì văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
–    Đã tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì và có tổng điểm 3 môn thi (theo tổ hợp môn xét tuyển) đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học chính quy của Bộ Giáo và Đào tạo quy định (tổ hợp các môn xét tuyển được quy định tại mục IV).
–    Có đủ sức khỏe để học tập;
–    Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.

III/. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

–    Học viện sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2016  do các trường đại học chủ trì để thực hiện xét tuyển.
–    Xét tuyển theo từng ngành học thí sinh đăng ký xét tuyển.
–    Xét từ thí sinh có kết quả thi cao xuống cho đến hết chỉ tiêu.

IV/. TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

 

TT Ngành đào tạo Mã số Chỉ tiêu tuyển sinh
1 Kỹ thuật Điện tử, truyền thông D520207 Toán, Lý, Hóa (Khối A cũ);
Toán, Lý, Anh (Khối A1 cũ).
2 Công nghệ thông tin D480201
3 Quản trị kinh doanh D340101 Toán, Lý, Hóa (Khối A cũ);
Toán, Lý, Anh (Khối A1 cũ);
Toán, Văn, Anh (Khối D1 cũ).

 

V/. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VÀ BẰNG TỐT NGHIỆP
Hình thức đào tạo đại học Liên thông hệ chính quy: Đào tạo đại học liên thông chính quy được tổ chức, quản lý theo quy định hiện hành của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. Sinh viên học tập trung toàn bộ thời gian tại Học viện. Sau khi hoàn thành khóa học và đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp theo Quy chế sinh viên sẽ được cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy.
VI/. HỒ SƠ VÀ PHÍ XÉT TUYỂN
Khi có kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia tại cụm thi do các trường đại học chủ trì và đáp ứng các tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định, Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:

–    Phiếu đăng ký xét tuyển;
–    Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp và bảng điểm trình độ Cao đẳng;
–    Bản sao công chứng giấy xác nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có);
–    02 phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh;
–    Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng.

VII/. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ
Học viện sẽ thông báo cụ thể vào tháng 7/2016
VIII/. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Phía Bắc Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông (mã trường BVH)
Văn phòng giao dịch một cửa – Bộ phận tuyển sinh

Km10 đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 04.33528122  Fax: 04.33829326
Phía Nam Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông – Cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh (mã trường BVS)
Phòng Đào tạo & Khoa học Công nghệ

Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.38297220;  Fax: 08.38295092

Mọi thông tin chi tiết thí sinh có thể xem tại website của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông: http://ptit.edu.vn;http://tuyensinh.ptit.edu.vn; .

Danh mục các ngành đào tạo cao đẳng phù hợp được quy định

1780 lượt xem