Thông báo triệu tập sinh viên tham gia học buổi sinh hoạt công dân- sinh viên cuối khóa các lớp khóa D2020, D2019

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tham gia Triển lãm các sản phẩm, giải pháp, mô hình chuyển đổi số, phát triển công nghiệp công nghệ thông tin tại Thanh Hóa
20/10/2023
Thông báo Chương trình tham quan và trải nghiệm môi trường làm việc tại Samsung R&D Việt Nam – SRV OPEN DAY 2023
20/10/2023

Thực hiện kế hoạch số 934/KH-HV ngày 28/08/2023 của Học viện, về việc tổ chức buổi sinh hoạt công dân-SV giữa khóa, cuối khóa cho sinh viên chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông. Học viện thông báo triệu tập Sinh viên tham gia lớp học như sau:

  1. Thời gian, hình thức, đối tượng tham gia

–  Đối tượng: Toàn bộ sinh viên đại học chính quy khóa D2020, các lớp D2019 khối kỹ thuật (Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bắt buộc mỗi sinh viên phải tham gia đủ 03 đợt học tuần sinh hoạt công dân trước khi tốt nghiệp đại học tại Học viện) .

  • Hình thức học: trực tiếp tại Hội trường A2, trực tuyến qua phòng Zoom.
  • Thời gian: Buổi tối từ 17h30-21h00 Thứ 4 ngày 25/10/2023:

Các lớp có tên trong danh sách dưới đây sẽ tham gia học trực tiếp tại hội trường A2 cơ sở đào tạo Hà Đông.

STT Lớp STT Lớp STT Lớp
1 D20CQAT01 8 D20ACCA 15 D20CQTT02
2 D20CQHTTT01 9 D20CQKT01 16 D20CQVT01
3 D20CQHTTT02 10 D20CQKT02 17 D20CQVT02
4 D20CQCNPM01 11 D20CQQTDN 18 D20CQPMR
5 D20CQCNPM02 12 D20CQTM01 19 D20CQIMR01
6 D20CQDTMT01 13 D20CQTM02 20 D20TKDPT1
7 D20CQXLTH&TT 14 D20CQTT01 21 D20TKDPT2

Các lớp còn lại của khóa D2020 và toàn bộ các lớp D2019 khối kỹ thuật sẽ học trực tuyến qua hệ thống Zoom theo thời gian trên.

Địa chỉ lớp học Zoom:         ID phòng học   882 8225 4513

  1. Nội dung học tập gồm 03 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Kỹ năng viết CV và phỏng vấn việc làm.

Chuyên đề 2: Sinh viên & Khởi nghiệp.

Chuyên đề 3: Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu và kỹ năng cứu nạn, cứu hộ khác.

Để buổi học được diễn ra đúng thời gian quy định đạt kết quả tốt, Học viện đề nghị sinh viên tham gia lớp học đầy đủ, đúng giờ và quét mã QR code để tính điểm rèn luyện trên hệ thống Slink trong học kỳ I năm học 2023-2024.

Thông báo triệu tập sinh viên tham gia buổi sinh hoạt công dân-sinh viên cuối khóa

4072 lượt xem