Thông báo thu phí dự thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 1 năm 2019

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2019
13/05/2019
Nguyễn Hồng Đức: sẽ cất tấm bằng Đại học vào tủ kính
17/05/2019

Vào ngày 19/5/2019, Học viện tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 1 năm 2019. Theo thông báo Kế hoạch tổ chức thi đã công bố, sinh viên nộp phí dự thi từ ngày 03/5/2019 đến ngày 08/5/2019, các trường hợp không nộp phí dự thi sẽ không được dự thi.

Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký dự thi và nộp phí dự thi, Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục đã đối chiếu danh sách và thấy còn có một số trường hợp sinh viên đã đăng ký tại Phòng Giáo vụ nhưng chưa nộp phí dự thi. Danh sách kèm theo.:Copy of Danh sách sinh viên chưa nộp phí dự thi CĐT TA Đợt 1.2019

Để tạo điều kiện cho sinh viên kịp thi để được xét tốt nghiệp đúng hạn, Học viện tổ chức thu phí bổ sung cho các trường hợp đã đăng ký nhưng chưa nộp phí dự thi trong ngày 16/5/2019 (từ 8h00’ đến 17h00’) tại Văn phòng Giao dịch Một cửa. Sau thời hạn trên, các trường hợp không nộp phí dự thi sẽ không có tên trong danh sách dự thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 1 năm 2019.

Trân trọng thông báo!

813 lượt xem