Thông báo về việc cấp tài khoản và mật khẩu thư điện tử sinh viên Đại học chính quy đăng ký học kỳ 2 năm học 2019 – 2020

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông triển khai giảng dạy – học tập trực tuyến từ ngày 23/03/2020 tại Cơ sở đào tạo Hà Nội
20/03/2020
Thông báo về việc truy cập tài liệu số phục vụ học tập
23/03/2020

Để triển khai học tập trực tuyến, Học viện đã tạo tài khoản thư điện tử (email) cho toàn bộ sinh viên Đại học chính quy đăng ký học kỳ 2 năm học 2019 – 2020.

  1. Đối với các sinh viên khóa D17, D18, D19: tiếp tục triển khai theo thông báo số 09/TB-CT&CTSV ngày 20/3/2020.
  2. Đối với sinh viên các khóa còn lại: Học viện đã hoàn tất thiết lập tài khoản và mật khẩu email theo nguyên tắc sau:

2.1 Tài khoản: gồm tên, chữ cái viết tắt của họ và đệm, 3 chữ cái/số đầu của mã sinh viên và 5 chữ cái/số cuối của mã sinh viên.

Ví dụ: sinh viên Nguyễn Văn An, Mã sinh viên B16DCCN123 sẽ được cấp email sinh viên có địa chỉ là: annv.B16CN123@stu.ptit.edu.vn.

Riêng sinh viên hệ Cao đẳng, liên thông thì tên tài khoản gồm gồm tên, chữ cái viết tắt của họ và đệm, mã sinh viên.

Ví dụ: sinh viên Nguyễn Văn An, Mã sinh viên B17LDVT001 sẽ được cấp email sinh viên có địa chỉ là: annv.B17LDVT001@stu.ptit.edu.vn.

2.2 Mật khẩu: gồm tên, ngày sinh (trong đó chữ cái đầu của tên viết hoa)

Ví dụ: : sinh viên Nguyễn Văn An, Mã sinh viên B16DCCN123, ngày sinh: 24/5/1995, mật khẩu sẽ là: An24051997

  1. Đề nghị các sinh viên đọc kỹ hướng dẫn cách truy cập sử dụng theo đường link sau: https://drive.google.com/file/d/1XgsbSNYr4H3L8AQCxx-PFWILS-SsCpU9/view
  2. Trong trường hợp sinh viên quên mật khẩu trong quá trình truy cập sử dụng, sinh viên điền thông tin mẫu phiếu đề nghị hỗ trợ kỹ thuật theo đường link sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrt5gpvDdQbc16xSekoQi5lt7r1PU3vWEO6rc0StYCsobsPg/viewform

Học viện xin thông báo đến sinh viên Đại học chính quy được biết.

19259 lượt xem