Thông báo Quyết định danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2016

Khai giảng trường hè đa phương tiện 2015
12/04/2016
Thông báo Quyết định bổ sung thí sinh được miễn thí môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2016
14/04/2016

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2016 như sau:

Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2016

610 lượt xem