Thông báo Nghị quyết về việc ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức và người lao động của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Quy định về tạo lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ, học bổng sinh viên tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
28/01/2022
“HCM/HN” – NASHTECH VIỆT NAM] GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG FRESHER .NET & JAVA 2/2022
08/02/2022

Ngày 18/01/2022, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông đã ban hành Nghị quyết số  54/NQ-HĐHV về việc ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức và người lao động của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Tải nội dung Nghị quyết tại đây: QC Tuyen dung QD 54

67 lượt xem