Thông báo mức thu học phí năm học 2019 – 2020

Thông báo cấp bằng tốt nghiệp tháng 6 năm 2019 – Đợt 2
14/06/2019
Tuyển sinh đại học 2019: 6 học sinh được tuyển thẳng vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
18/06/2019

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo mức thu học phí năm học 2019 – 2020 cho các khóa/các hệ trình độ đào tạo của Học viện, cụ thể:


44629 lượt xem