Thông báo học bổng toàn phần Sau đại học TOYAMA

Thông báo về việc thu hồ sơ xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập Học kỳ 2 năm học 2018 – 2019
11/03/2019
Công ty IMT Solution thông báo tuyển dụng
14/03/2019

Từ năm 2018 đến nay, Jellyfish phối hợp cùng Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Toyama tìm kiếm ứng viên xuất sắc cho Học bổng Toàn phần Toyama trị giá 1.5 tỷ. Đây là học bổng hỗ trợ 100% học phí, vé máy bay, và hỗ trợ phí sinh hoạt hàng tháng cho sinh viên hệ sau Đại học, sinh viên không cần đóng thêm bất cứ khoản phí nào khác. 

Hiên tại, Tỉnh đoàn Toyama phối hợp cùng Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản đang tìm kiếm ứng viên cho Chương trình học bổng toàn phần Toyama 2019. Năm 2019 sẽ có 2 suất học bổng dành cho ngành: Kỹ thuật, Công nghệ thông tin/Khoa học máy tính.
 • Học bổng ngành Kỹ thuật: tại đây.
 • Học bổng ngành Công nghệ thông tin/Khoa học máy tính: tại đây
1. Số lượng: 2 suất
2. Giá trị học bổng: 1.5 tỷ VNĐ, bao gồm:
 • Toàn bộ Học phí, Phí kiểm tra đầu vào, Phí nhập học trong thời gian học, tối đa 2.5 năm (6 tháng nghiên cứu sinh và 2 năm học cao học)
 • Chi phí sinh hoạt: 170,000 Yên/ tháng
 • Tiền vé máy bay đến Nhật Bản
 • Các loại phí bảo hiểm (Chăm sóc sức khỏe quốc gia, Bảo hiểm tai nạn)
3. Một số yêu cầu và điều kiện:
 • Ứng viên có quốc tịch Việt Nam và sống tại Việt Nam
 • Sinh vào hoặc sau ngày 02/04/1993
 • Học vấn: cần đạt 1 trong 3 yêu cầu:
(1) Đã tốt nghiệp một trường đại học Nhật Bản
(2) Tốt nghiệp và hoàn thành chương trình học 16 năm học chính quy ngoài nước Nhật (Chấp nhận ứng viên sẽ tốt nghiệp vào tháng 6/2019)
(3) Hoàn thành chương trình nghiên cứu từ 3 năm hoặc nhiều hơn và nhận được chứng chỉ tương đương trình độ cử nhân (Tuy nhiên, một vài trường đại học tại Toyama có thể có bài xét tuyển riêng).
 • Ngành/chuyên ngành: Kỹ thuật, Công nghệ thông tin/Khoa học máy tính
 • Ngoại ngữ: Không yêu cầu trình độ tiếng Nhật. Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh.
4. Cách thức đăng ký:
– Ứng viên gửi hồ sơ theo mẫu đến: admin@jellyfish-vn.com.
Hạn nộp hồ sơ: 28/3/2019
Các bạn có thể gửi đến email admin@jellyfish-vn.com .

1417 lượt xem