Thông báo hoãn tổ chức Thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh đợt 1 năm 2021

Trung tâm Công nghệ thông tin MobiFone thông báo tuyển dụng
05/05/2021
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ký thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần công nghệ mạng LANCS Việt Nam
12/05/2021

Thực hiện công điện số 05/CÐ-UBND ngày 02/5/2021 cùa Chủ tich UBND Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COIVD-19 trên địa bàn thành phố sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 01/5;

Thực hiện Thông báo số 308/HV ngày 03/5 của Giám đốc Học viện về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COIVD-19 sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 01/5;

Căn cứ Kế hoạch số 238/KH-KT&ĐBCLGD ngày 09/04/2021 của Giám đốc Học viện về việc Tổ chứ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 1 năm 2021 đối với sinh viên Đại học chính quy của Học viện,

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo:

1.Hoãn tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 1 năm 2021 tại Cơ sở Đào tạo Phía Bắc.

2. Học viện sẽ thông báo về thời gian và địa điểm thi chính thức tại website: http://portal.ptit.edu.vn/ttkt

Trân trọng!

Thông báo số 315/TB-KT&ĐBCLGD

1472 lượt xem