Thông báo Hoãn phát bằng lẻ tại cơ sở đào tạo Hà Đông trong tuần 25 năm 2017

Ý tưởng hộp thuốc thông minh giành giải Nhất cuộc thi “Ý tưởng Sáng tạo Khởi nghiệp sinh viên P-Startup 2017”
31/05/2017
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sẽ đặt Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng
02/06/2017

Theo kế hoạch phát bằng hàng tuần của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thì Học viện thực hiện phát bằng lẻ tại cơ sở đào tạo Hà Đông vào chiều các ngày thứ 3, 5, 6 hàng tuần.

Căn cứ theo Quyết định số 471/QĐ-HV ngày 19 tháng 05 năm 2017 về việc cử cán bộ tham gia công tác coi thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 tại tỉnh Yên Bái, Học viện thông báo hoãn lịch phát bằng lẻ tuần 25 năm 2017 (từ ngày 19/06/2017 đến hết ngày 25/06/2017) tại cơ sở đào tạo Hà Đông.

Từ ngày 26/06/2017, lịch phát bằng lẻ thực hiện bình thường.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xin thông báo để người học được biết.

Trân trọng!

1098 lượt xem