Thông báo hoãn phát bằng lẻ tại Cơ sở đào tạo Hà Đông trong tuần 16 năm 2017

Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp hệ đại học chính quy khóa 2012-2017
18/04/2017
Thông báo Quyết định công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ tháng 04 năm 2017
19/04/2017

Theo kế hoạch phát bằng hàng tuần của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thì Học viện thực hiện việc phát bằng lẻ tại Cơ sở đào tạo Hà Đông vào chiều các ngày thứ 3, 5, 6 hàng tuần.

Tuy nhiên, trong tuần 16 năm 2017 (từ ngày 17/04 đến ngày 21/04), Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức Lễ tốt nghiệp và phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên Đại học chính quy khóa 2012 của Cơ sở đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh.

Do đó, Học viện thông báo hoãn lịch phát bằng lẻ vào chiều thứ 5 (ngày 20/04) và thứ 6 (ngaỳ 21/04) tại Cơ sở đào tạo Hà Đông.

Từ ngày 24/04, lịch phát bằng lẻ sẽ được thực hiện bình thường.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xin thông báo để người học được biết.

Trân trọng!

1196 lượt xem