Thông báo danh sách trúng tuyển trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2017

Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện thông báo tuyển dụng
30/05/2017
Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật viễn thông thông báo tuyển dụng
30/05/2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo Danh sách trúng tuyển trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2017. Quyết định và danh sách chi tiết theo file đính kèm:

Quyết định và Danh sách trúng tuyển trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2017

Trân trọng thông báo!

678 lượt xem