Thông báo Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt 1 năm 2017

 Smart Emotion 2017 quy tụ nhiều sản phẩm ứng dụng công nghệ thông minh
08/05/2017
Trung tâm phát triển phần mềm LG thông báo tuyển dụng
08/05/2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt 1 năm 2017.

Quyết định và danh sách chi tiết theo file đính kèm:

Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt 1 năm 2017

Danh sách chi tiết thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt 1 năm 2017

553 lượt xem